Compound microscope? Vi reder ut vanliga engelska begrepp!

När du läser om mikroskop på engelska så finns det vissa ord som faktiskt är ganska svåra att förstå och översätta. Även de svenska termerna kan förvirra, så för att reda ut begreppen har vi här samlat ihop de ord som förvirrar flest.

Stereo microscope

Ett stereomikroskop från Omano.

Ett stereomikroskop från Omano.

I Sverige kallas detta för stereolupp eller stereomikroskop. Det är ett optiskt mikroskop med ganska låg förstoring, runt 20-50 gånger, som passar bra att titta på lite större insekter, växter och annat som inte är extremt smått.

En stereolupp har två okular och två objektiv, vilket ger en tredimensionell bild och ett djupseende, som man inte har i ett vanligt mikroskop.

Detta kallas också low power microscope på engelska.

Compound microscope

Zeiss Primostar, ett binokulärt mikroskop (compound microscope)

Zeiss Primostar, ett binokulärt mikroskop som på engelska heter compound microscope.

Detta är vad vi på svenska normalt bara kallar mikroskop. Eftersom mikroskop kan betyda många olika saker är detta extra förvirrande. Man brukar därför kalla dessa för binokulära mikroskop för att skilja dem från stereomikroskop.

Den stora skillnaden jämfört mot stereomikroskop, är att dessa har möjlighet till en betydligt högre förstoringsgrad, normalt upp till 1000 gånger, som uppnås genom att man kombinerar okularet och objektivets linser.

Det binokulära mikroskopet har, som det hörs på namnet, två okular – dessa leder båda till ett och samma objektiv. Båda ögonen ser alltså samma bild. De flesta tycker att det är mer bekvämt att titta med båda ögonen.

Det binokulära mikroskopet har två syskon, där det ena är ett monokulärt mikroskop, som endast har ett okular att titta i. Fördelen med detta är det ofta är lite billigare, eftersom det har färre delar.

Trinokulärt mikroskop är en annan variant där det tredje okularet tillåter dig att ansluta en mikroskopkamera för att se och spara bilder på en dator.

Compound microscopes kallas även high power microscopes för att förtydliga deras kraftiga förstoring.

Eyepiece

Ett okular från Unitron

Ett okular från Unitron

Detta är helt enkelt det vi kallar för okular, och är det som tillsammans med objektivet ger en viss förstoring. Har du t.ex. ett okular med 10x förstoring, och ett objektiv med 40x så får du en total förstoring på 400 gånger.

Detta finns även med USB-anslutning, och kan ibland kallas eyepiece camera.

Digital microscope

Ett digitalt USB-mikroskop från Dino-Lite

Ett digitalt USB-mikroskop från Dino-Lite

Detta är inget ord som är direkt svårt att översätta, men det finns olika varianter, vilket kan göra det lite klurigt.

Det absolut vanligaste digitala mikroskopet är USB-mikroskopet. Detta är ett optiskt mikroskop, alltså uppbyggt med linser, som du ansluter till datorns USB-kontakt.

Det som kännetecknar USB-mikroskopet är att det oftast har en kompakt storlek och en fokusinställning mitt på mikroskopet som du kommer åt med tummen.

USB-mikroskopet har på många arbetsplatser ersatt stereomikroskopen, tack vare dess smidighet och låga vikt, men framför allt fördelen att man kan se bilden på datorns bildskärm.

Ett digital mikroskop från Celestron med inbyggd bildskärm.

Ett digital mikroskop från Celestron med inbyggd bildskärm.

Andra produkter som marknadsförs som digitala mikroskop är ofta “vanliga” mikroskop, där man byggt in en mikroskopkamera som låter användaren se bilden direkt på en bildskärm på mikroskopet, eller via datorn, precis som USB-mikroskopet.

I vissa fall, som i modellen här intill, så finns det inget okular, utan du tittar alltid direkt på bildskärmen. Fördelen är dess enklare hantering, då du slipper sladdar och en separat bildskärm.

En annan variant som ibland kallas “digital microscope” är egentligen en mikroskopkamera eller ett USB-okular, som sätts istället för eller utanpå okularet. Då detta oftast inte har någon egen förstoring, kan detta inte fungera för sig själv, men är en bra lösning om man har ett mikroskop man är van att använda, och vill ha bilden på sin datorskärm.

Författare:

Niclas älskar att titta på löjligt små saker i mikroskop, och spelar gärna en runda schack. Jobbar till vardags som webbutvecklare av bokningssystem på TimeCenter.

Relaterade artiklar: