Förstoringsgrad

Förstoringsgraden är förhållandet mellan den uppfattade och den verkliga storleken på det granskade objektet.

För att förstora ett objekt visuellt, använder man oftast en eller flera optiska linser. Om ett föremål bakom en lins visas tio gånger större än dess verkliga storlek, och objektet är i fokus, är förstoringsgraden 10x.

Exempel på vanliga förstoringsgrader

2x – 10x (Förstoringsglas)

Frimärke med ett par gångers förstoring. Bild Heptagon

Frimärke med ett par gångers förstoring. Bild: Heptagon

Här ser du exempelvis en yta på 10-40 mm och detta passar bra om du tittar på frimärke eller detaljer på andra relativt stora objekt. Genom att flytta förstoringsglaset längre ifrån får du en större förstoring.

10x – 50x (Stereolupp / stereomikroskop)

En vanlig husfluga i cirka 20x förstoring.

En vanlig husfluga i cirka 20x förstoring.

Vid denna förstoring kan du titta närmare på små saker som insekter och larver. Används även för teknisk inspektion och den visade ytan är runt 4 millimeter vid 50 gångers förstoring.

10x – 500x (USB-mikroskop)

Fluga i 200x förstoring

Fluga i 200x förstoring

När du närmar dig 200x kan du plötsligt se väldigt små detaljer, som håren på en getings rygg och vid 500x kan du se en flugas öga som endast är 1 millimeter i diameter. Då USB-mikroskop har ett flexibelt förstoringsomfång passar det både som ersättare för ett stereomikroskop och när du behöver se extra detaljer.

1000x (Binokulärt mikroskop)

Grodas blod i 1000 gånger förstoring

Grodas blod i 1000 gånger förstoring

Gränsen för vad man kan se med ett ljusmikroskop ligger runt 1000 gångers förstoring och här kan man se en yta på så lite som 0.18 millimeter. Detta är tillräckligt för att kunna se blodceller och bakterier.

1.000.000x (Elektronmikroskop)

Nej, det är inte godis, utan röda blodceller i 10000x förstoring.

Nej, det är inte godis, utan röda blodceller i 10000x förstoring.

För att komma över 1000 gångers förstoring, behövs helt andra tekniker. Med elektronmikroskop kan man se allt från 10.000x till 2.000.000x, där du faktiskt kan se atomer. Visste du att en syreatom är 60 picometer, alltså 0,00000006 millimeter?

Dioptri

En annan term som används som ett mått på förstoring, men skiljer sig från förstoringsgraden är dioptri. Dioptri avser en lins ljusbrytande förmåga. Måttet anger styrkan av förstoringen uppmätt vid en meter. Fyra dioptrier (4.0D) motsvarar en hundraprocentig ökning av förstoringen eller en gångs förstoring. 20 dioptrier (20.0D) är ungefär lika med 5x förstoring. En grov formel för att konvertera från förstoringsgrad till dioptrier är att multiplicera förstoringsgraden med fyra.

Är 200x alltid lika mycket?

Förstoringen på ett digitalt mikroskop kan skilja beroende på bildskärments storlek.

Förstoringen på ett digitalt mikroskop skiljer beroende på bildskärmens storlek.

Vid förstoring med hjälp av ett digitalt mikroskop där bilden visas på en bildskärm, påverkar skärmens storlek den upplevda storleken.

På digitala mikroskop brukar man uppge en ungefärlig förstoringsgrad på en 19-tums bildskärm. I exemplet nedan, så visas samma bild på en 27-tumsskärm och en 13-tumsskärm. På den större skärmen är flugan 40 cm, vilket motsvarar en förstoring på 40 gånger, och på den lilla skärmen är den hälften så stor, alltså cirka 20 gångers förstoring.

Visad yta

Ett viktigt mått att titta på när man väljer ett digitalt mikroskop är den visade ytan, eller synfältet, som på engelska kallas Field of view eller FOV. Vill du se hela flugan, bör alltså synfältet vara mer än 10 millimeter på bredden.

Med ett flexibelt mikroskop där du kan gå från 10x till 200x, kan du se hela flugan, för att sedan zooma in och se detaljerna som en flugas öga.