Virtue – Se vattenlivet växa på CD-skivor

Göteborgs universitet driver, i samarbete med Sjöfartsmuseet Akvariet, projektet Virtue, som är ett projekt för skolor och har syftet att väcka intresset för naturvetenskap. Det skapar samtidigt nya möjligheter för lärare till kompetensutveckling.

Bygg ett hotell i vattnet

Virtue-rack på Torekov brygga

Rack som varit nedsänkt ca tre veckor under april-maj. Mest bakterier och alger.
Först i slutet av sommaren har påväxten kommit igång.

Tillsammans i en grupp skapar man ett boende för vattenlivet, genom att montera ett antal CD-skivor på ett så kallat “Virtue-rack”. Detta sänker man sedan ner på valfri plats som man vill undersöka.

Efter en valfri tid tas racken upp igen och man undersöker och analyserar påväxten som kommit med förstoringsglas, stereoluppar och mikroskop.

Med hjälp av ett USB-mikroskop kan man enkelt visa ett intressant fynd för hela klassen på klassrummets videoprojektor och spara bilder för att göra fina projektarbeten.

Enkelt och passar alla åldrar

Sjöpungar, musslor, hydroider, grönalger med mera som bosatt sig på en Virtue-platta.

Sjöpungar, musslor, hydroider, grönalger med mera som bosatt sig på en Virtue-platta.

Det fina med Virtue är att det är gratis att komma igång, och man kan använda den tekniska utrustningen man redan har i skolan för att titta på skivorna.

Det passar elever i alla åldrar, ända från förskola upp till gymnasienivå. Beroende på ambitionsnivå kan man göra mer eller mindre avancerade undersökningar.

En viktig del i Virtue är inrapporteringen som görs till en webbaserad databas, där alla elever registrerar sina fynd. Här kan man jämföra resultaten och även hjälpas åt med artbestämning och diskutera vad man hittat.

Intervju med Virtues projektledare

Mikael Olsson, projektledare Virtue samt Universitetslektor på Göteborgs Universitet.

Mikael Olsson, projektledare Virtue samt Universitetslektor på Göteborgs Universitet.

Vi passade på att växla några ord med Mikael Olsson, som är en av projektledarna och har jobbat med Virtue sedan 2010.

Hur länge är lagom att ha skivorna i vattnet för att få ett intressant resultat?

Det beror på när man sätter i skivorna. Sätter man i skivorna i maj kan man se påväxt redan efter en månad.

Ni använder både digitala och analoga mikroskop för att titta på skivorna. Vilka för- och nackdelar finns med de olika teknikerna?

Fördelen med stereoluppar är förstås att man ser i stereo – det är för många en upplevelse i sig. Nackdelen är att bara en person kan titta åt gången. Det kan vara svårt för en elev att förklara vad hen ser och för läraren vad hen skall titta efter. Fördelen med USB-mikroskop är stor flexibiltet och möjligheten att fotografera och filma. Nackdelen är sämre upplösning och högre pris (än skolmikroskop).

Hur mycket förstoring behöver man för att se vattenlivet på skivorna?

Stora organismer som havstulpaner, musslor, sjöpungar m fl behöver man ingen förstoring för att se, men för se detaljer behöver man åtminstone 10 ggr förstoring. För att kunna se riktigt små organismer, som t ex kiselalger, räcker det inte med stereoluppar. Då behövs ett “vanligt” mikroskop med flera hundra gånger förstoring.

Bild på bl.a. mossdjur och havstulpan tagen med ett USB-mikroskop från Dino-Lite.

Bild på bl.a. ett mossdjur och en havstulpan som tagits med ett USB-mikroskop från Dino-Lite.

Om man bara ska välja en typ av mikroskop, vilket tycker du passar bäst till Virtue?

USB-mikroskop – tack vare den större flexibiliteten.

Hur jobbar ni med att sprida vetskapen om Virtue till skolor och elever runt om i landet?

Vi medverkar t ex i Vetenskapsfestivalen, genom en fortbildningskurs för lärare, Västerhavsveckan, inspirationskvällar på Sjöfartsmuseet Akvariet i Göteborg, skolbesök och nu senast ett samarbete med Den Seglande Gymnasieskolan och t/s Gunilla, som bland annat seglar med gymnasieelever längs Europas västkust.

Är det något annat du vill att läsarna på Allt om Mikroskop ska känna till om Virtue?

Det kostar inget att vara med i Virtue och racken kan lärare beställa kostnadsfritt. Under 2015 vi kommer att erbjuda skolor i Europa att delta i Virtue via en engelskspråkig hemsida och databas. Då får svenska elever möjlighet att samarbeta med elever i Europa och jämföra sina resultat med rack i helt andra vattenmiljöer.

Hur funkar Virtue i praktiken?

Hör mer från Mikael och de andra inblandade i Virtue i videoinslaget nedan. Här får du även höra vetgiriga barn berättar om de fantastiska upptäckterna de gjort med Virtue.

Vill du veta mer?

Läs gärna mer om Virtue på www.virtue.science.gu.se. Där hittar du mängder av tips och instruktioner.

Om du provar Virtue vill vi gärna höra om hur det gick för dig och din klass. Skriv till oss och berätta – vi delar gärna med oss av era upptäckter här!

Författare:

Niclas älskar att titta på löjligt små saker i mikroskop, och spelar gärna en runda schack. Jobbar till vardags som webbutvecklare av bokningssystem på TimeCenter.