Världens mest kraftfulla neutronmikroskop… i Lund?

ESS

Skiss över den eventuellt blivande anläggningen i Lund.

Skiss över den eventuellt blivande anläggningen i Lund.

För er som inte redan känner till ESS sedan tidigare så är detta en sameuropeisk forskningsanläggning som sedan sommaren 2014 håller på att ta form i Lund. Den är planerad att öppnas 2019, dock däger kritikerna att den inte kommer vara helt redo förrän tidigast 2025. Förkortningen står för ”Eureopean Spallation Source”. Här kommer allt mellan materialvetenskap och geofysik studeras med hjälp av världens mest kraftfulla neutronkälla.

Nytt och spännande med neutroner

Genom att använda neutroner i strukturstudier kommer ESS möjliggöra samma förbättring inom mikroskopiska studier som elektronmikroskopet gjorde när det ersatte ljusmikroskopet inom olika områden. Det borde ge en någorlunda bra uppfattning om vilket stort steg en utveckling likt denna är, plus att det sker i lilla landet Sverige!

Eftersom neutronkällor och spallation kan vara en ganska lång och omfattande förklaring i text har vi valt att låta Professor X (Sir Patrick Stewart) förklara det i mer detalj. Klippet är från 2010 och sammanfattar tekniken som kommer användas hos ESS, samt de otänkbara fördelar som en forskningsanläggning med en sådan kapacitet kommer innebära för vår tid.

 

Sir Patrick Stewart om ESS

 

Fackspråkligt sett är det inte ett mikroskop

ESS är dock inte att vara ett ‘mikroskop’ i dess snäva benämning, utan snarare något som påminner mer om en röntgenmaskin som har funktionen av ett enormt kraftfullt neutronmikroskop, mer än 10 gånger kraftfullt än något av den sorten i hela världen! Medan vi friskt gett oss in på att utforska rymden utanför Jorden så är detta steget att utforska den mindre, och minst lika fascinerande rymden, Jorden.

Internationellt uppmärksammat

Medan det är ett extremt stort steg inom svensk forskning så har totalt 17 europeiska länder valt att sponsra bygget. Den största intressenten är Danmark, där danska staten har köpt 26 % av bolagsaktierna.

När ESS öppnat dörrarna

Med en neutronkälla som ESS kommer forskare nu att kunna undersöka material på atomnivå. Vad som är nytt är att man kommer kunna se vid och studera atomer på ett sätt som aldrig förr, vi kommer också lära oss förstå hur de interagerar med varandra och därefter kunna utveckla allt från hållbara bränslen och helt nya material. Eftersom ESS kommer vara öppen för forskare från världen över är det sannolikt att anläggningen dessutom kommer spela en central roll i utvecklingen av de globala miljöutmaningar som vi står inför idag.

Kostnaden för att bygga forskningsanläggningen ligger på den ödmjuka summan €1,48 miljarder och den årliga driftkostnaden förväntas vara på ~€100 miljoner. 500 personer beräknas sysselsättas på anläggningen och 2000 – 3000 europeiska forskare kommer troligen att besöka ESS varje år.

Hur det kommer se ut

Planerna sattes redan 2013 för uppbyggnaden av ESS – och de är minst sagt storslagna! Se klippet nedan där anläggningen tornar upp sig:

European Spallation Source, virtuell modell av konstruktionen

För mer information om verksamheten kan ni gå in på ESS’ hemsida direkt, där de skriver om tekniken de skapar och tekniken deras forskning möjliggör.

 

Författare:

Niclas älskar att titta på löjligt små saker i mikroskop, och spelar gärna en runda schack. Jobbar till vardags som webbutvecklare av bokningssystem på TimeCenter.