Stereolupp / Stereomikroskop

Stereoluppar och stereomikroskop är lämpliga om man vill titta på smådjur eller växtdetaljer då dessa ger en förstoring på runt 20-50 gånger. Då en stereolupp har två okular och två objektiv, får man ett fint djupseende, till skillnad från mikroskop som ofta bara har ett objektiv.

Vill man däremot se riktigt små objekt och behöver en förstoring på mer än 1000 gånger, så bör man ha ett binokulärt mikroskop. Då kan man faktiskt se bakterier och väldigt små celler.

En stereolupp har relativt stort skärpedjup, vilket också gör det lämpligt att titta på saker som inte är helt platta, vilket är fallet med mikroskop som har hög förstoring.

Kallas på engelska Stereo microscope eller Low power microscope.