Skärpedjup

Skärpedjupet avser avståndet längs den optiska axeln där vardera sidan av brännpunkten förblir i acceptabelt fokus.

Ju mer förstoring man använder, desto kortare blir skärpedjupet. Med speciella linser kan man få ett längre skärpedjup även med stor förstoring.

På ett ljusmikroskop kan skärpedjupet förbättras genom att minska bländaren. Detta blir på bekostnad av den optiska upplösningen och med en betydande förlust av ljus – vilket normalt inte är accepterat vid användning av mikroskop.

Inom avancerad forskning är utökat skärpedjup mycket viktigt när man vill observera nanometersmå objekt – något som inte kan göras med konventionella ljusmikroskop främst på grund av deras oförmåga att hantera extremt korta skärpedjup.

På engelska heter skärpedjup depth of field och förkortas DOF.