Objektglas och täckglas

Objektglaset är det avlånga glaset där man lägger preparatet man vill undersöka.

Detta täcks sedan av ett täckglas som är en mycket tunn kvadratisk glasbit.