Ordlista – Ett mikroskops komponenter & funktioner

Om ni har läst tidslinjen om mikroskopets historia vet ni nu att glasögonmakarna Hans Lippershey och Zacharias Janssen uppfann mikroskopet under sent 1500-tal, detta genom att experimentera med linser och ljus i syfte att förstora bilder. Ett förstoringsglas kan även det klassas som ett simpelt ljusmikroskop, men dagens mikroskop använder sig av två linser för att tillhandahålla en klar bild med högkvalitativ upplösning – något ett enkelt förstoringsglas inte kan leva upp till.

Den första linsen hittar du i okularen som du tittar in i medan den andra linsen finns i objektivet som är närmast provet eller objektet som du vill studera.

Innan du köper eller använder ett mikroskop är det viktigt att förstå dess beståndsdelar och funktioner, vilka vi beskriver här nedan.

 

Okular

Detta är linsen i toppen av mikroskopet som du tittar in igenom. Förstoring på en okularlins brukar vara 10x eller 15x. För att få reda på vad du kan uppnå för förstoring behöver du multiplicera okularets förstoring med objektivets förstoring. (Till exempel: 10x okular * 40x objektiv = 400x förstoring.)

Tub

Tuben kan vara binokulär eller monokulär och är vad som håller ditt okular, samt det som kopplar samman ditt okular med objektivlinsen eller -linserna.

Bas

Basen är själva foten ditt mikroskop är monterat på, alltså det som har kontakt med bordsytan mikroskopet står på.

Arm

Konstruktionen kallas även ”hals” och är vad som agerar förbindelse mellan huvudet av mikroskopet till dess bas.

Objektbord

Kallas även ”mikroskopbord” eller ”preparatbord” och är den ytan du monterar ditt preparat på. Vissa mikroskop har kontrollrattar för att förflytta objektbordet, där en kontrollratt flyttar bordet horisontellt och den andra vertikalt. Andra mikroskop har i stället fjäderklämmor som fäster ditt preparat.

Ljuskälla

Detta är vad som lyser upp ditt objektglas från undersidan av objektbordet. Om inbyggt ljus inte finns kan speglar i stället användas. Dessa reflekterar ljus från en extern källa som sedan lyser upp ditt preparat från under objektbordet.

Nosstycke

Denna cirkulära kontruktionen är vad som håller dina objektiv. Du kan ha flera objektiv i nosstycket och därmed ändra förstoringsgrad genom att rotera revolvern.

Objektivlinser

Vanligtvis har du tre eller fyra objektivlinser på ett mikroskop. De vanligaste är 4x, 10x, 40x och 100x. De objektiv med högre effekt börjar från 40x och är fjäderbelastade, vilket innebär att om de slår emot ett preparat kommer den automatiskt att dra tillbaka för att skydda både linsen preparatet. Alla mikroskop av hög kvalitet har akromatiska linser som är både parfokala och parcentrerade (dvs. stannar i mitten av ditt synfält samt stannar i fokus även om objektivet roteras). I tillägg behövs en Abbe-kondensor om du är i behov av klar upplösning av väldigt högt förstorade prover. Objektivlinser är färgkodade och utbytbara mot andra DIN-certifierade linser om du investerar i ett mikroskop av bra kvalitet.

Preparatstopp

Denna spärrfunktion syns i form av en liten skruv där objektbordet är fäst i armen, och hindrar den vertikala inställningen på ditt objektbord att gå för högt. Eftersom rekommenderad inställning är satt redan i fabrik så finns det ingen direkt anledning att ändra på den, förutsatt att du inte har ovanligt tunna prover och inte kan fokusera på ditt preparat med grov- och fininställningarna. Tar du bort spärren riskerar du att objektivet slår i preparatet och något tar skada, antingen objektivlinsen eller provet.

Kondensorlins

En kondensorlins fokuserar ljuset som skiner genom objektglaset och är bra för att framställa skarpa bilder vid förstoringsgrader över 400x. Om ditt mikroskop inte kan förstora mer än 400x passar en monterad 0.65 NA-kondensor bra, eftersom den inte behöver fokuseras separat. Om ditt mikroskop i stället når förstoringsgrader om 1000x och uppåt behöver du en fokuseringsbar kondensorlins med 1.25 NA eller mer. Dock brukar en Abbe-kondensor vara inbyggd i mikroskop med så hög kapacitet, då behöver man bara tänka på att ha den nära objektglaset vid hög förstoring, och längre ifrån vid lägre förstoring.

Irisbländare

Din irisbländare hittar du under preparatbordet och används för att justera mängden ljus som skiner på objektglaset. Hur mycket ljus du vill släppa in beror på hur mycket kontrast du vill ha i bilden, samt till vilken grad ditt preparat är transparent.

 

Att titta efter när man köper mikroskop

Vill du ha ett verktyg som kan tillhandahåller skarpa, högkvalitativa och högupplösta bilder bör du framför allt undvika de mikroskop som är gjorda av plast, eller har många komponenter av plast. Titta i stället efter de mer robusta mikroskopen av metall, och endast med glaslinser. Försäkra dig också om att både varumärke och försäljare är pålitliga och kan hjälpa dig om det uppstår problem med ditt mikroskop, eller om du helt enkelt har några tekniska frågor.

Vanliga frågor

Detta är en ordlista som går igenom mer och mindre vanliga begrepp när man pratar om mikroskopi och som kan hjälpa dig att ytterligare förstå mikroskopets funktioner och tillbehör.

Abbe-kondensor

Även känt som den Abbeska apparaten. En Abbe-kondensor monteras under objektbordet för att kontrollera ljusinläpp. Likt irisbländaren reglerar du mängden ljus som släpps igenom, men Abbe-kondensorn kan justeras vertikalt. Detta är för att diameter och fokuspunkt på ljusstrålen ska falla så optimalt som möjligt på ditt prov. Specifikt gynnsamt för prov som förstoras över 400x där din kondensorlins har en NA som är densamma eller mindre än objektivlinsens NA. (Se Numerisk apertur för mer information om NA.)

Akromatisk lins

Färgblödning i makrofotografi (utan akromatisk lins).

Färgblödning i makrofotografi (utan akromatisk lins).

När ljus skiner igenom en lins eller prisma sker ofta en typ av färgblödning eftersom alla färger inte bryts på samma sätt. En akromatisk lins tillverkas med flera glastyper för att skapa ett bredare brytningsindex. Resultatet på bilderna är en bättre färganpassning som kan bli ännu bättre med plana eller halvplana objektivlinser, dock är dessa nämnvärt dyrare än en akromatisk lins.

Arm

Kallas även ”hals” och är vad som agerar som förbindelse mellan huvudet av mikroskopet till dess bas. Det finns även mikroskopstativ med en eller flera kulleder som gör att du kan röra mikroskophuvudet kring objektbordet för en mer mångsidig studie av dina prov, dessa kallas ”Articulating Arm Stand”.

Bas

Ditt mikroskop består av ett huvud eller kropp, och en bas. Basen är alltså hela strukturen i botten av maskineriet.

Belysningssystem

Ljuskällan på ljusmikroskop som i regel sitter monterad under objektbordet, förutom på inverterade mikroskop.

Binokulärt mikroskop

Mikroskop med två okular, dvs. du tittar med båda ögonen (i jämförelse med monokulära mikroskop där du endast har ett okular). Även stereomikroskop kan ha två okular men eftersom ett öga ser igenom en objektivlins och ditt andra öga genom en annan objektivlins så kommer provet framstå i stereo, alltså detsamma som 3D.

Bomstativ

Känt som ”Universal Boom Stand” är en mikroskopbas med justerbar arm och bom. Detta ger stora möjligheter för mikroskophuvudet att justeras. Används för inspektion i industriella och kommersiella sammanhang bland annat.

Bordsklämma

En klämma som ersätter basen av mikroskopet för att erbjuda möjligheten att montera mikroskopet direkt på kanten av en arbetsbänk eller bord.

Bordsstativ

Ett stativ som består av en bas med en enkel vertikal stång. Mikroskopshuvudet kan justeras upp och ner för stången, samt roteras kring den.

C-mount (adapter)

En adapter med standardgänga som används för att montera en lins till en kamera. Installeras i den trinokulära porten. Standardutförande är 1 diameter och 32 TPI (”threads per inch” – gängor per tum), medan linsen är hane och kameran än hona. Den optiska standarden är att bilden når fokalplanet 17.5 millimeter från kanten av gängorna.

Compund-mikroskop

Ursprungligen användes benämningen compound-mikroskop för att beskriva mikroskop med mer än en objektivlins. Används numera synonymt med ”high power”-mikroskop som har flera objektivlinser med olika förstoringsgrader.

Digitalt mikroskop

Ett mikroskop med inbyggd digitalkamera som tillåter visning av ditt prov i realtid. Kan kopplas till olika källor som TV, monitor, PC eller skrivare.

DIN

Deutches Institut Für Normung/German Institute for Standardization. Detta är en organisation som strömlinjeformar standarden på olika typer av teknologi. Inom mikroskopi är det främst objektivlinser som har en DIN-standard om 20 mm diameter på monteringsgängan, vilket innebär att du kan byta objektivlinser med de från andra tillverkare också, så länge dessa också följer DIN-standard.

Dissektionsmikroskop

Ett dissektionsmikroskop är ett stereomikroskop som mestadels används i laboratoriearbete.

Dubbellins

En lins som består av två sammansatta linser. Används i vidvinkelokular för att få förbättrad färgåtergivning.

Dual View-mikroskop: Ett monokulärt mikroskop som har en andra, vertikal port för att en andra person ska kunna betrakta provet. Används ofta av lärare eller inom fotografiska områden.

Elektronmikroskop

Använder elektroner i stället för ljus när det formar en bild av objektet. Har högre förstoringskapacitet och upplösning än ett vanligt ljusmikroskop – upp till 2 miljoner i förstoring, vilket självklart tillåter dig att se ännu mindre objekt och detaljer.

Faskontrast

Kontrastfrämjande teknik som utvecklades av Frits Zernike som han dessutom vann Nobelpriset för under 1953. Tekniken skiftar ljusets våglängd, något som resulterar i att ljuset som objektet avger i stället blir mörkt på en ljus bakgrund. Passar för studier av ljusa eller transparenta prover som levande vävnadsceller.

Fininställning

Det vred på sidan av mikroskopet som används för att fininställa fokus på ditt prov. Används i samband med grovinställningen för fokus. Vredet för fininställning är vanligtvis det mindre av de två.

Field of View

Synonymt med ”synfält”. Syftar till ljusdiametern du ser när du tittar ner i ett mikroskop.

Fokus

Förmågan att uppnå en klar bild. Uppnås genom att antingen flytta objektbord och/eller okulartuberna.

Förstoring

Själva essensen av ett mikroskop är dess förmåga att förstora ett objekt. Total förstoring av objektet går att räkna ut genom att multiplicera okularlinsens och objektivlinsens förstoring.

Grovinställning

Detta är justeringshjulet för grovfokus på mikroskopets sida som flyttar objektivlinsen upp och ner. Används tillsammans med hjulet för fininställning. Grovinställningens vred brukar vara det större på sidan av mikroskopet.

Halvplana objektiv

Kallas också semi-plana objektiv. Förbättrar klarhet och upplösning av en bild i jämförelse med en kromatisk lins eftersom den plattar till/slätar ut bilden av provet något.

Huvud

Mikroskophuvudet sitter logiskt nog i toppen och inkluderar okular och objektiv. Många moderna mikroskop har fördelen är modulära i den meningen att samma huvud kan användas med en annan bas eller tvärtom.

Hårkors

En liten cirkel av glas som etsats med laser. Denna visar fina, småskaliga mått och placeras i okularen för att mäta de riktiga måtten hos provet.

Immersionslins

En objektivlins med förstoring om vanligtvis 100x eller högre som är designad att agera med en droppe immersionsolja.

Immersionsolja

Eller olja som används tillsammans med 100x-objektiv för att kunna koncentrera ljuset och därmed förbättra bildupplösningen. En droppe av olja placeras på täckglaset varav du sedan sänker objektivet tills det vidrör oljan. Det finns två huvudsakliga sorter av immersionsolja som är typ A och typ B. Den sistnämnda är mer trögflytande.

Inverterat mikroskop

Ett mikroskop som har objektiven under objektbordet och ljuskällan ovanför. (Alltså motsatsen till ett vanligt mikroskop där objektiven är ovanför objektbordet och ljuskällan därunder.) Ett inverterat mikroskop används för att studera större prover som vanligtvis är placerade i behållare.

Irisbländare

Finns på compound-mikroskop, under ditt preparatbord. Vanligtvis är det en skiva med fem hål, där varje hål har olika diameter för att kunna justera mängden ljus du släpper in till objektglaset. Förutom ljuset påverkar du även kontrast och upplösning. Framför allt användbart vid högre förstoring.

Juvelklämma

Används för att hålla specifikt juveler och ädelstenar i syfte att underlätta visning.

Jämförelsemikroskop

Tillåter två prov att studeras parallellt. Ett jämförelsemikroskop har två uppsättningar av objektiv men endast en uppsättning okular. Okularen kan vara mono- eller binokulära. Jämförelsemikroskop används mest i forensiska sammanhang.

Kalibrering

Benämning på den matematiska processen där du bestämmer sanna avstånd vid användning av hårkors.

Kamera-adapter

Ett adapterkit som kopplas in i den trinokulära porten av mikroskopet. Vanligtvis 23 eller 30 millimeter i portdiameter. Kameran ansluts till en T-ring och därefter till själva adaptern i trinokulärporten.

Koaxial inställning

Ett fokussystem där både grov- och fininställning är monterade på samma axel. Grovinställningen är vanligtvis det större hjulet på utsidan och vice versa. Vissa koaxiala system tillåter kalibrerade finjusteringar och möjliggör därmed differentiella mått att registrereras.

Kondensor

En lins som fokuserar ljuset på ditt prov och förbättrar upplösningen. Finns i eller under objektbordet på ett compound-mikroskop.

Kontrastplatta

Finns till stereomikroskop enbart, och är en platta som är svart på ena sidan och vit på den andra sidan. Används på objektbordet för att förbättra kontrastnivån på ditt prov.

Kugghjulsdriven fokusering: En kuggstångsstyrning i metall som återfinns i högkvalitetsmikroskop i fokuseringssyfte. Används främst vid mekaniska och rörliga objektbord.

Köhlers belysningsprincip

Uppnämnd efter August Köhler som uppfann metoden. Använder både en fält- och aperturbländare för att styra belysningen. Om man justerar ljusets bana på rätt sätt får man en jämnt upplyst bild utan reflexer och med minimal uppvärmning av ditt prov.

Ljusmikroskop

Samlad benämning för alla mikroskop som använder en ljuskälla för att skapa en bild av provet. Inkluderar näst intill alla compound- och stereomikroskop.

Mekaniskt objektbord

En mekanism som går att hitta ovanpå objektbordet som ger dig möjlighet att justera position på ditt objekt, något som vanligtvis är svårt under hög förstoring. Går oftast att flytta objektet eller provet i X- och Y-led.

Monokulärt mikroskop

Ett compound-mikroskop med endast ett okular.

Mörkfältsmikroskopi

Exempel på prov i mörkfältsmikroskopi.

Exempel på prov i mörkfältsmikroskopi.

Används för att öka kontrasten i ofärgade prov. Medan ljuset belyser själva objektet når det aldrig objektivlinsen. En del av ljuset sprids dock när det träffar själva provet och går in i objektivet, varav man ser sitt prov ljust och tydligt mot en mörk bakgrund.

Mörkfältsplatta

Den runda platta som sitter ovanför ljuskällan på basen av ditt mikroskop. Den reflekterar ljuset horisontellt för att uppnå belysning av objektet i sidled.

Nosstycke

Den övre delen av ett compound-mikroskop som håller objektivlinserna. Kallas även objektivrevolver.

Numerisk apertur

Förkortas NA och kallas ibland bara ”apertur”. Detta är måttet av aperturens diameter i jämförelse med fokallängden av en lins, vilket ger dig upplösningskapacitetet av mikroskopet. NA är ett numeriskt värde som beräknas efter formeln ”nsinØ”, där ”2Ø” är vinkelaperturen ett föremål har mot den optiska axeln när den går in i verktyget, och ”n” är reflektionsindex hos det medium vari föremålet finns.

Objektbord

Kallas även preparatbord. På detta placerar man sitt objektglas och prov för visning.

Objektglas

En platt, fyrkantig glasskiva där du placerar ditt prov.

Objektklämma

Fjäderklämmor som är fast på objektbordet. Används för att hålla objektglaset på plats.

Objektivlins

Linsen närmast provet som först tar emot strålar från objektet eller provet och formar bilden i fokalplanet av okularen.

Okular

Ett okular är linsen som är närmast ditt eller dina ögon när du tittar in i mikroskopet. Total förstoring räknar du alltid ut genom att multiplicera ditt okulars förstoring med objektivlinsens förstoring.

Okulartub

Tuben som din okularlins sitter i.

Parcentrerad

Innebär att ditt prov stannar i mitten av bilden även när du byter objektiv. Majoriteten av alla compound-mikroskop är parcentrerade.

Parfokal

Innebär att ditt prov stannar i fokus när du byter objektiv utan att du behöver justera grov- eller fininställning på mikroskopet. De flesta compund-mikroskopen är parfokala.

Pekare

En pilformad visare som sitter i okularen och tillåter en betraktare att peka på specifika delar av provet.

Planlins

Den finaste objektivlinsen som plattar till/slätar ut bilden av provet och markant förbättrar upplösning och skärpa i bilden.

Portabelt mikroskop

Ett sladdlöst eller fältmikroskop som är handhållet och har en inbyggd ljuskälla. Är antingen batteridriven eller behöver strömkälla för laddning.

Preparatstopp

En säkerhetsmekanism som förhindrar användaren att slå i objektivlinsen i objektbordet, vilket skulle kunna orsaka skada på provet eller objektglaset. Finns fabriksinställt på ditt mikroskop och behöver sällan justeras.

Pupillavstånd

Avståndet mellan dina okular. Går att justera för att passa olika användare vid behov.

Ringljus

En extern ljuskälla som kopplas till mikroskopet. Denna avger en ring av ljus och förbättrar belysning av provet. Ett ringljus kan vara antingen LED, halogen, fiberoptik eller flourescens.

Roterande nosstycke

Nosstycke med fyra objektiv.

Nosstycke med fyra objektiv.

Ett nosstycke med flera objektiv som roterar för att kunna tillåta användaren att använda, vad som vanligtvis är, ett av fyra olika objektiv. Kan även benämnas som revolver, objektivrevolver eller turret.

Seidentopf-huvud

En huvuddesign där pupillavståndet justeras genom att vrida okularen som man gör med en kikare; i en vertikal båge.

Slirkoppling

Förhindrar skador i justeringsmekanismen för fokus genom att låta vredet för fokuseringen ”slira” i det fall att man vrider hjulet för långt åt ett håll.

Spänningsjustering

En fabriksinställd justering till fokusinställningarna som försäkrar att mekanismen är både lätt nog att använda men samtidigt fast nog att se till att objektbordet inte kan glida under fokusering.

Stativ

Beskriver konstruktionen mellan huvudet och basen på ett stereomikroskop.

Stereomikroskop

Ett så kallat ”low power”-mikroskop eller dissektionsmikroskop som har ett okular och en objektivlins för var öga. Dessa separata, optiska kanaler möjliggör stereo- eller tredimensionella bilder av ditt prov.

T-ring

En standardadapter som används för att montera en kamera till ett mikroskop. Diametern på T-ringen är vanligtvis 35 mm.

Täckglas

En tunn, fyrkantig glas- eller plastskiva som läggs över provet på objektglaset. Används för att platta ut flytande prover och underlättar fokusering.

Upplösning

Kapaciteten hos en lins att urskilja detaljerna på provet som studeras.

Vidvinkel-okular

Benämns ofta med engelska termen ”widefield” och förkortas med ”WF”. Det är en förbättrad okularlins med en bredare diameter, vilket ger dig ett större synfält och är mer användarvänlig.

Ädelstensmikroskop

Ett stereomikroskop utformat för att undersöka ädelstenar och juveler. Har vanligtvis ett något lutande stativ, kraftfull zoom, mörkfältsplatta och starkt ljus som går att justera.

Författare:

Niclas älskar att titta på löjligt små saker i mikroskop, och spelar gärna en runda schack. Jobbar till vardags som webbutvecklare av bokningssystem på TimeCenter.