Cancer på närhåll

Det råder ingen tvekan om att cancer är en fruktansvärd grupp av ett hundratal sjukdomar som är extremt dödliga, smärtsamma och vanliga. Men hur ser cancer faktiskt ut? Här visar vi upp en grupp bilder på hur både farliga och vackra sjukdomarna kan se ut under mikroskopets lins!

Alla bilder kommer från National Cancer Institutes projekt Cancer Close Up från 2016, du kan läsa mer om projektet här.

Här ovan kan du se det fantastiska mönstret som resulteras från bröstcancerceller i ett testdjur. De två färgerna rött och blått är fiktiva för att forskarna lättare ska kunna urskilja och förstå interaktionen mellan två typer av tumörer.

Så hur fungerar cancer? Sjukdomen sprids på ett väldigt speciellt sätt, och uppstår när en vanlig förändring i kroppens DNA gör att celler utvecklas på ett annorlunda sätt som sedan sprider sig i kroppen. Det är egentligen ingenting som normalt är skadligt, utan det händer hela tiden, och cancer är undantaget där förändringen råkar vara extremt skadlig.

Den sprider sig i kroppen och förhindrar den vanliga process som kallas apoptos. Av den anledningen kan de överleva betydligt längre än vanliga celler ska, och skapa livsfarliga tumörer som kan sprida sig till livsviktiga organ som dör, kallat organsvikt.

Bilden togs av Min Yu.

Här ser du livmoderhalscancer som sprider sig från organ till organ, vilket skapar vad som i facktermer kallas metastas eller dottersvulst. Normalt sker detta genom att tumörceller letar sig in i blodkärl, mindre blodkärl, varpå celldelning påbörjas och sjukdomen sprids djupare och djupare in i kroppen, vilket ständigt ökar risken att den når livsviktiga organ, vilket är dödsorsaken bakom cancer.

Bilden togs av  Scott Wilkinson och Adam Marcus.

I bilden ovan ser du bröstcancerceller i en människa, vilka använder sig av mikrotentakler (utmärkta med den svarta pilen) för att penetrera knutpunkten mellan olika blodkärl.

Forskaren som tog bilden upptäckte förhållandevis nyligen orsaken till att mikrotentakler sprids och metastas därmed uppstår – en protein kallad tau. Eftersom metastaser är den vanligaste dödsorsaken för cancerpatienter är det ett stort kliv framåt. Det kan leda till antingen att proteinet påverkas vilket hindrar spridningen, eller i alla fall till att vi genom att spåra tau-proteiner har enklare för att spåra cancerns spridning.

“Det behövs fler studier av dessa tentakler och av proteinet taus påverkan på hur metastaser bildas”, säger Stuart S. Martin som tog bilden och har forskat på ämnet, “men den här upptäckten kan betyda mycket för möjligheten att utveckla nya behandlingsmetoder för att stoppa cancer från att spridas i kroppen.”

Det mänskliga proteinet CBFA2T3-GLIS2 som visas på bilden ovan är ett av de främst skyldiga till AMKL (pediatric acute megakaryoblastic leukemia), som generellt är väldigt dödligt. Forskare har hittat ett sätt på vilket de kan se CBFA2T3-GLIS2 (rött) i bananflugors vingceller, vilket kan leda till helt nya behandlingsmetoder. På bilden kan du även se atomkärnen (grönt) och aktinfilament (lila).

Bilden togs av Suresh Marada.

Den här bilden visar oss en polyploid cancercell, PGCC, från trippelnegativ bröstcancer. Dessa syns i en rad olika tumörer, och tycks hjälpa den att invandera vävnad och därmed röra sig vidare – med andra ord metastas.

Actin i bilden är rött, mitokondria är grönt och DNA är blått.

Bilden togs av Wei Qian.

Verkar det intressant? Kolla in vår köpguide för mikroskop så kan du också kolla på olika saker i mikroskopisk storlek!

Författare:

Niclas älskar att titta på löjligt små saker i mikroskop, och spelar gärna en runda schack. Jobbar till vardags som webbutvecklare av bokningssystem på TimeCenter.